اخبار تازه :
  ارسال شده در چهارشنبه 21 ارديبهشت 1390 - 16:05:25 بخش اخبار سایت و نرم افزار ها توسط fardin

  تاثير شماره فاكتور فروش چاپ شده به صورت قدیمی در رد دفاتر

  {PDF=LAN_NEWS_24^news.11} نسخه مناسب برای چاپ
  تاثير شماره فاكتور فروش در رد دفاتر مالیاتی
  طبق قوانین جدید مالیاتی کشور فاکتور های دارای شماره های چاپ شده توسط چاپخانه ها به صورت مکانیکی یا همان سیستم سنتی و پرفراژ ، فاکتور های مربوطه مورد قبول نمی باشد.
  جهت اطلاع کامل از خبر و قوانین به انجمن مراجعه فرمایید.      مشاهده خبر:اینجا انجمن فاسافت.